Конференция Световен ГИС ден 2023


08:15–09:00Регистрация09:00–09:20  

 

Официално откриване  

09:20–09:40   


ГИС тенденции и европейски добри практики

Филип Мот, генерален директор на Есри Европа

09:40–10:00           

Геопространствени технологии в подкрепа на Европейското интегрирано управление на границите
Катарина Клементе, Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)


10:00–10:30


Кафе пауза

10:30 –12:30

Технологична сесия

10:30–12:30           


ArcGIS технологични новости – демонстрации на живо:

• ArcGIS Pro – най-мощният настолен ГИС софтуер в света;
• Нови възможности за комплексни анализи, картографиране и споделяне в ArcGIS Online;
• ArcGIS Reality – ГИС за фотограметрия, картографиране на реалността и създаване на дигитални близнаци;
• Всичко за вашия дрон в едно приложение – ArcGIS SiteScan;
• Мобилни ГИС решения;
• Геопространствен изкуствен интелект (GeoAI);
• Ново поколение в интеграцията на ГИС и BIM – ArcGIS GeoBIM;
• ГИС за управление в сградите - ArcGIS Indoors;
• Други.12:30–13:30    

           

Обяд   

13:30–15:30         

Добри ГИС практики от България

13:3013:45          


Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на Агенция по геодезия, картография и кадастър
инж. Страхил Танев, изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър


13:4514:05


Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална
система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)
Любомира Евтимова, Министерство на околната среда и водите

           14:0514:15               


ГИС за изборни процеси

Димитър Пенев, началник отдел в Дирекция "Комуникационни и информационни системи", Министерство на вътрешните работи


14:1514:25                       


ГИС приложения за нуждите на Столична община – район „Средец“

Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“

14:2514:40


Ново поколение мобилни и уеб ГИС приложения на „Софийска вода“, част от Veolia

Милко Величков, мениджър Управление на активи в „Софийска вода“, част от Veoliа


14:4014:55          

               


ArcGIS Online – геоинформационни приложения за ВЕИ проекти

Ренета Въгларова, Старши експерт ГИС и картография, CWP Global

14:5515:10    


Изследване на ефекта на градския топлинен остров на повърхността чрез използване на подхода “дигитален геопространствен двойник”

доц. д-р Стелиян Димитров, директор на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“

15:1015:20


Роля на ГИС в поддръжка, планиране и прогнозиране на „Електроразпределителни мрежи Запад“

Антоанета Календерова, директор Стратегическо планиране и развитие на мрежата в ЕРМ Запад

15:2015:30


Морски пространствен план на Р. България 2021-2035г.

урб. Стойчо Владев, специалист „Пространствени анализи, ГИС“, Национален център за териториално развитие


00 дни
00 часа
00 минути
00 секунди