Най-голямото ГИС събитие се завръща присъственоСтанете част от конференцията по случай Световния ден на Географските информационни системи.

Присъединете се към водещи международни и български лектори, ГИС специалисти и стотици представители от разнообразни сектори, за да научите всичко най-ново от света на ГИС технологиите и приложението им в различни области.
  Защо да присъствате?


  Включете се в конференцията, за да:

  • Видите на живо демонстрации на най-съвременните ГИС технологии и приложения в различни сфери: кадастър, околна среда, ютилитис, ВЕИ, местно самоуправление, териториално планиране, сигурност, транспорт, здравеопазване, образование и други;
  • Откриете ГИС продукти и решения, които ще подпомогнат вашата работа;
  • Научите от водещи експерти световните тенденции и добри практики в сферата;
  • Видите демонстрации на живо на реализирани национално значими ГИС проекти у нас;
  • Разберете как другите потребители използват ГИС за решаване на проблемите във вашата област;
  • Създадете полезни партньорства и станете част от разрастващата се ГИС общност в България.
  Със специалното участие на:

  "Благодаря Ви, че Ви има. Всяка година на ГИС деня вие представяте най-актуална информация относно Географските информационни системи. Разширявате кръгозора на преподаватели, студенти и специалисти от различни области на живота. Благодарение на Вас хората се докосват до най-добрите световни практики, решават се научни и практически задачи, възникват идеи за различни проекти, популяризират се вече реализирани такива.

  Изказвам личните си благодарности на целия екип на Esri Bulgaria. Подхождайте все така професионално, с нужната етика и всеотдайност."

  доц. д-р инж. В. Господинова, МГУ “Св. Иван Рилски“

  00 дни
  00 часа
  00 минути
  00 секунди